Biểu phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 2017

30/11/2016 14:30 PM

Ngày 08/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 191/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Nguyễn Thúy

Theo đó, dựa vào tổng chi phí thăm dò khoáng sản thực tế (không bao gồm thuế GTGT) để quy định mức phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản như sau:

- Tổng chi phí đến 01 tỷ đồng: mức thu phí là 10 triệu đồng (hiện hành được chia nhỏ làm 03 mốc tính phí tại Quyết định 27/2005/QĐ-BTC ).

- Tổng chi phí trên 01 đến 10 tỷ đồng: mức thu phí là 10 triệu đồng + (0,5% x phần tổng chi phí trên 1 tỷ đồng);

- Tổng chi phí trên 10 đến 20 tỷ đồng: mức thu phí là 55 triệu đồng + (0,3% x phần tổng chi phí trên 10 tỷ đồng);

- Tổng chi phí trên 20 tỷ đồng: mức thu phí là 85 triệu đồng + (0,2% x phần tổng chi phí trên 20 tỷ đồng).

Thông tư 191/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; thay thế Quyết định 27/2005/QĐ-BTC và Thông tư 129/2011/TT-BTC.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,136

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:50 | 07/12/2019 Công văn 1519/QLCL-QLVBCC ngày 05/12/2019 về việc thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
  • 15:05 | 06/12/2019 Quyết định 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
  • 13:30 | 06/12/2019 Thông tư 30/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BYT hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh có hiệu lực từ 01/02/2020.
  • 10:50 | 06/12/2019 Từ 20/01/2020, Thông tư 31/2019/TT-BYT quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường có hiệu lực thi hành.
  • 14:42 | 05/12/2019 Công văn 4515/BHXH-TCCB ngày 29/11/2019 hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới.
  • 14:24 | 05/12/2019 Thông tư 178/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý có hiệu lực từ 15/01/2020.
  • 14:20 | 05/12/2019 Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
  • 09:05 | 05/12/2019 Thông tư 177/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực từ 16/01/2020.
  • 08:30 | 05/12/2019 Nghị định 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.
  • 07:55 | 05/12/2019 Thông tư 79/2019/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công có hiệu lực từ 01/01/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn