Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Hướng dẫn phối hợp xét xử vụ việc dân sự

12/10/2016 17:13 PM

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC quy định phối hợp thi hành Bộ luật tố tụng dân sự giữa VKSND và TAND có hiệu lực từ ngày 18/10/2016.

Lan Linh

Theo đó, khi Tòa án, Viện kiểm sát (VKS) có thẩm quyền thấy cần phải nghiên cứu hồ sơ vụ việc dân sự để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thì ra văn bản yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ cho mình:

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, Tòa án chuyển hồ sơ cho Tòa án, VKS có văn bản yêu cầu.

+ Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoặc trong trường hợp thời hạn kháng nghị còn lại không quá 06 tháng thì ngay sau khi hết thời hạn, Tòa án, VKS phải trả hồ sơ cho Tòa án đã chuyển hồ sơ.

Ngoài ra, Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC cũng quy định trường hợp Viện trưởng VKSNDTC, Viện trưởng VKSNDCC kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thì:

+ VKS chuyển ngay hồ sơ cùng quyết định kháng nghị cho Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm; và

+ Thông báo cho Tòa án đã chuyển hồ sơ cho VKS biết.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,912

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn