Quy chế phối hợp liên ngành trong khởi kiện về bảo hiểm

04/10/2016 14:37 PM

Quy chế phối hợp 3601/QCPH-TLĐ-BHXH về việc trao đổi thông tin khởi kiện đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm giữa Tổng Liên đoàn lao động và BHXH Việt Nam được ban hành ngày 20/9/2016.

Hồng Phương

Theo đó, hình thức trao đổi, cung cấp thông tin như sau:

- Thông qua mạng internet; hoặc

- Bên yêu cầu ra văn bản, trong đó ghi rõ nội dung, thời điểm, địa điểm và mục đích đề nghị cung cấp; nếu Bên được yêu cầu không đáp ứng được thì phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định thời hạn cung cấp thông tin đối với Bên được yêu cầu, cụ thể:

- Thực hiện trước ngày 25 tháng đầu quý sau nếu thông tin được cung cấp định kỳ theo quý;

- Thực hiện đúng thời hạn ghi trong văn bản yêu cầu nếu thông tin được cung cấp không định kỳ;

- Đối với yêu cầu đọc thông tin tại chỗ, thì Bên được yêu cầu cung cấp thông tin ngay trong ngày khi có sự phê duyệt của người có thẩm quyền (trường hợp không đáp ứng được thì nêu rõ lý do).

Quy chế phối hợp 3601/QCPH-TLĐ-BHXH có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chia sẻ bài viết lên facebook 5,750

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:30 | 14/09/2019 Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019.
  • 15:30 | 13/09/2019 Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
  • 15:20 | 13/09/2019 Quyết định 293/QĐ-CA ngày 09/9/2019 về việc công bố án lệ.
  • 14:40 | 13/09/2019 Từ 12/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 13/09/2019 Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non có hiệu lực thi hành từ 12/10/2019.
  • 08:15 | 13/09/2019 Quyết định 1172/QĐ-TTg ngày 11/9/2019 phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
  • 08:10 | 12/09/2019 Từ ngày 24/10/2019, Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hiệu lực thi hành.
  • 15:53 | 11/09/2019 Ngày 29/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC tăng cường công tác thu ngân sách năm 2019.
  • 15:50 | 11/09/2019 Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch có hiệu lực từ 25/10/2019.
  • 13:35 | 11/09/2019 Quyết định 27/2019/QĐ-TTg ngày 09/9/2019 về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn