Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Quảng cáo thực phẩm cần 20 ngày thẩm định

14/11/2011 14:44 PM

Ngày 31/10/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

Ms. Anh Thư

Đăng ký lần đầu, cơ sở phải nộp hồ sơ gồm 7 loại giấy tờ, không kể giấy ủy quyền.

Đăng ký lại, phải nộp:
- Giấy đề nghị,
- Bản thuyết minh kèm theo các tài liệu sửa đổi, bổ sung,
- Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP hoặc kết quả kiểm tra ATTP của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực;
- Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo

Thực phẩm quảng cáo chỉ tiêu thụ nội địa đăng ký tại Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Thực phẩm quảng cáo là loại nhập khẩu, xuất khẩu đăng ký tại Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,707

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.
  • 07:45 | 25/02/2021 Công văn 1485/BGTVT-VT ngày 24/2/2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.
  • 07:39 | 25/02/2021 Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn