Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo giá kê khai

23/03/2016 14:14 PM

Ngày 16/3/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 883/BHXH-DVT về việc thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo giá kê khai (KK), kê khai lại (KKL).

Ánh Nguyệt
Theo đó, cơ quan BHXH thanh toán chi phí thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) căn cứ giá thuốc mua vào của cơ sở KCB theo quy định pháp luật về đấu thầu mua thuốc.

Cụ thể, giá thuốc mua vào của cơ sở KCB:

- Không vượt quá giá thuốc KK, KKL còn hiệu lực tại thời điểm cơ sở KCB nhập thuốc.

- Không vượt quá giá thuốc tại kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đối với các thuốc đã được thanh toán BHYT tại các cơ sở KCB nhưng trong quá trình rà soát, kiểm tra phát hiện giá thanh toán cao hơn giá KK, KKL còn hiệu lực thì căn cứ theo thời điểm giá thuốc KK, KKL được điều chỉnh để thu hồi chi phí chênh lệch đã thanh toán.

Đồng thời, thông báo để Sở Y tế xem xét xử lý hành chính.

Các hành vi vi phạm quy định về quản lý giá thuốc nêu trên có thể bị phạt tiền đến 30.000.000 đồng theo quy định tại Điều 47 Nghị định 176/2013/NĐ-CP .

Xem chi tiết tại Công văn 883/BHXH-DVT ngày 16/3/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,262

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.
  • 07:45 | 25/02/2021 Công văn 1485/BGTVT-VT ngày 24/2/2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.
  • 07:39 | 25/02/2021 Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn