Yêu cầu nguyên vật liệu với khăn giấy và giấy vệ sinh

07/11/2015 09:44 AM

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 36/2015/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh.

Nhị Trinh

Theo đó, sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh phải đảm bảo tiêu chuẩn về nguyên vật liệu như sau:

Về bột giấy:

- Bột giấy sử dụng trong quá trình sản xuất bao gồm: bột giấy nguyên thủy, bột giấy tái chế, hỗn hợp bột giấy nguyên thủy và tái chế.

- Bột giấy tái chế được sản xuất từ các loại giấy văn phòng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5946:2007- Giấy loại.

- Không sử dụng các loạt bột giấy để sản xuất từ các loại giấy và cáctông có nguồn gốc sau:

   + Đã qua sử dụng để chứa dầu, nhớt, mỡ, hóa chất, thực phẩm.

  + Đã qua sử dụng có thành phần hợp chất chống cháy (hợp chất Polybrominated diphenyl ether - PBDE, hợp chất Polybrominated biphenyl - PBB, các hợp chất gốc phthalate).

  + Đã bị cháy một phần.

  + Có nguồn gốc là rác thải y tế.

Về hóa chất:

Hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất phải tuân thủ quy định trong Luật hóa chất 2007. Nếu  là hóa chất nguy hiểm phải lập Phiếu an toàn hóa chất theo quy định.

Thông tư 36/2015/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,867

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:30 | 27/06/2022 Nghị định 10/2022/TT-BGTVT ngày 23/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
  • 11:30 | 27/06/2022 Quyết định 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 về công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
  • 08:30 | 27/06/2022 Thông tư 04/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.
  • 02:00 | 27/06/2022 Nghị quyết 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.
  • 14:00 | 25/06/2022 Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 .
  • 08:00 | 25/06/2022 Nghị định 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 về Quy chế làm việc của Chính phủ.
  • 07:38 | 25/06/2022 Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
  • 07:30 | 25/06/2022 Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  • 14:30 | 24/06/2022 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
  • 13:30 | 24/06/2022 Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn