Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 23 Năm 2020

15/06/2020 13:45 PM

Sau đây là một số văn bản mới nổi bật mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được trong tuần qua (từ ngày 08/6 - 14/6/2020):

Thanh Lợi

1. Tiêu chuẩn để trở thành hội viên Hội Luật gia Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 770/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Hội Luật gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua ngày 13/9/2019.

Theo đó, công dân Việt Nam đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây đều có thể được gia nhập Hội:

- Có năng lực hành vi dân sự;

- Có phẩm chất đạo đức tốt;

- Có bằng cử nhân luật trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành khác nhưng có thời gian làm công tác pháp luật từ ba năm trở lên

- Tán thành Điều lệ Hội.

Trường hợp không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuẩn, nhưng tán thành Điều lệ Hội, có công đóng góp cho Hội và tự nguyện xin gia nhập Hội có thể được công nhận là hội viên danh dự.

Quyết định 770/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 05/6/2020.

2. Giảm 50% lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa NLĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đến hết 2020

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 54/2020/TT-BTC về mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa NLĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Theo đó, mức lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa NLĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được giảm 50% so với mức lệ phí được quy định tại Thông tư 259/2016/TT-BTC đến hết ngày 31/12/2020.

Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa NLĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo mức thu quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 259/2016/TT-BTC .

Thông tư 54/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

3. Giảm 20% mức thu lệ phí cấp mới hộ chiếu đến hết năm 2020

Đây là nội dung tại Thông tư 57/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB.

Theo đó, mức lệ phí cấp hộ chiếu được giảm 20% so với mức lệ phí được quy định tại Thông tư 219/2016/TT-BTC đến hết năm 2020; cụ thể:

- Lệ phí Cấp mới: 160.000 đồng (hiện hành là 200.000 đồng);

- Lệ phí Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất: 320.000 (hiện hành là 400.000 đồng);

- Lệ phí Gia hạn hộ chiếu: 80.000 (hiện hành là 100.000 đồng);

- Lệ phí Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự: 80.000 (hiện hành là 100.000 đồng).

Thông tư 57/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/6/2020 đến hết 31/12/2020.

4. Các khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 18/2020/QĐ-TTg về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Theo đó, các khu vực cấm bay bao gồm:

- Khu vực các công trình quốc phòng và khu quân sự đặc biệt quan trọng do Chính phủ ủy quyền cho Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo việc quản lý, bảo vệ.

- Khu vực trụ sở làm việc, như trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương; trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

- Khu vực quốc phòng, an ninh, như khu vực đóng quân; khu vực triển khai lực lượng, trang bị chiến đấu...

- Khu vực cảng hàng không, sân bay có hoạt động của tàu bay hàng không dân dụng, quân sự.

- Khu vực thuộc giới hạn của đường hàng không, các vệt bay, hành lang bay đã được cấp phép trong vùng trời Việt Nam, phạm vi giới hạn của đường hàng không nêu trong Tập thông báo tin tức hàng không của Việt Nam "AIP Việt Nam".

Trong trường hợp đặc biệt, Bộ Quốc phòng quyết định hạn chế bay tạm thời hoặc cấm bay tạm thờitại một hoặc một số khu vực trong lãnh thổ Việt Nam; quyết định này có hiệu lực ngay.

Xem chi tiết tại Quyết định 18/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/6/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,766

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn