Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 03/2015

19/03/2015 07:56 AM

Từ ngày 21 – 31/03/2015, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, trong đó nổi bật là:

Huy Hoàng

1. Hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hóa Nông-Lâm-Thủy sản

Từ 29/03, trình tự, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) hàng hoá nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản được thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT .

Nổi bật là quy định về các trường hơp cấm XNK, XNK có điều kiện, XNK không cần giấy phép đối với các loại hàng hóa sau:

- Gỗ, sản phẩm gỗ từ rừng tự nhiên trong nước; củi, than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước;

- Động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm;

- Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản;

- Thuốc, nguyên liệu sản xuất thuốc, vắc xin thú y;

- Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản;2. Chế độ làm việc mới đối với giảng viên

Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT quy định về thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, giờ chuẩn giảng dạy và quy đổi ra giờ chuẩn có nhiều thay đổi, như:

- Định mức giờ chuẩn sẽ áp dụng chung cho giảng viên trong 1 năm học là 270 giờ;

- Việc quy đổi giờ chuẩn tùy thuộc quy mô lớp học, trình độ đào tạo, phương thức giảng dạy… và không còn phân biệt giảng dạy theo niên chế hay tín chỉ;

- Cố định định mức giờ chuẩn đối với giảng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác quản lý trong các cơ sở đào tạo.

Thông tư 47 sẽ có hiệu lực từ 25/03.

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV

Từ 31/03, Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định có trách nhiệm đảm bảo chất lượng dịch vụ tuân thủ Quy chuẩn 84:2014/BTTTT được ban hành kèm theo Thông tư 08/2014/TT-BTTTT .

Theo đó, Quy định kỹ thuật được chia ra 2 nhóm chỉ tiêu:

- Nhóm chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật gồm: chất lượng tín hiệu video, thời gian tương tác, đồng bộ giữa tín hiệu video và audio.

- Nhóm chỉ tiêu chất lượng phục vụ gồm: độ khả dụng của dịch vụ, thời gian thiết lập dịch vụ, thời gian khắc phục dịch vụ, khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ, hồi âm khiếu nại của khách hàng, dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

4. Cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được quy định tại Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 30/03.

Ngoài các điều kiện về cơ sở vật chất, tổ chức được cấp Giấy chứng nhận phải đáp ứng đủ các điều kiện về nhân lực, cụ thể:

- Người trực tiếp quản lý, điều hành của tổ chức hành nghề phải có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên phù hợp với biện pháp xử lý; đảm bảo sức khỏe theo quy định;

- Người trực tiếp thực hiện xử lý vật thể phải có Thẻ hành nghề do Cục Bảo vệ thực vật cấp.

5. Quản lý vốn đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo

Từ 29/03, việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được thực hiện theo Thông tư 22/2015/TT-BTC .

Một số thay đổi đáng chú ý so với quy định trước đây như:

-  Quy định vốn ngân sách nhà nước bao gồm cả các loại vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn viện trợ không hoàn lại..

- Tổng mức vốn tạm ứng của các hợp đồng thực hiện trong năm tối đa là 30% kế hoạch vốn giao trong năm của dự án;

- Thời hạn thanh toán vốn kéo dài không quá ngày 31 tháng 12 của năm sau năm kế hoạch, trừ các trường hợp khác do Thủ tướng quyết định; 

- Bổ sung quy định về quản lý, thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,194

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 02/12/2020 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
  • 14:20 | 02/12/2020 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên.
  • 10:50 | 02/12/2020 Công văn 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 10:40 | 02/12/2020 Quyết định 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 09:00 | 02/12/2020 Công văn 6649/BYT-KCB ngày 02/12/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • 07:00 | 02/12/2020 Quyết định 1032/QĐ-BNV ngày 01/12/2020 về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Nội vụ.
  • 16:45 | 01/12/2020 Chỉ thị 41/CT-TTg do Thủ Tướng ban hành ngày 01/12/2020 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.
  • 11:00 | 01/12/2020 Nghị định 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
  • 10:00 | 01/12/2020 Thông tư 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa.
  • 09:00 | 01/12/2020 Thông tư 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn