Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 01/2015

17/01/2015 11:51 AM

Từ 21 – 31/01/2015, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, trong đó nổi bật là:

Ms. Diễm My
1. Thay đổi biểu thuế suất nhập khẩu ưu đãi

Biểu thuế suất nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm Thông tư 164/2013/TT-BTC được bổ sung mã hàng mới 9837 - Hạt nhựa PolyPropylene dạng nguyên sinh dùng để sản xuất màng propylen định hướng hai chiều (BOPP).

Nội dung này được quy định trong Thông tư 186/2014/TT-BTC ban hành ngày 08/12/2014.

Thuế suất của mặt hàng này là 0%.

Thông tư này có hiệu lực  từ 22/01/2015 đến 31/12/2015.

2. Xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ban hành ngày 12/12/2014 quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Theo đó,  việc đánh giá, xếp loại phải theo một số tiêu chí sau:

 Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã.

- Hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp xã.

- Sự tham gia, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn cấp xã.

- Mạng lưới và hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa trên địa bàn cấp xã…

Tổng số điểm tối đa cho tất cả các tiêu chí là 100; các tiêu chí không có minh chứng phù hợp không được chấm điểm.

Về xếp loại như sau: Loại tốt (Tổng số điểm đạt được từ 85-100, không có tiêu chí bị điểm 0); Loại khá (Tổng số điểm đạt được từ 70-84, không có tiêu chí bị điểm 0); Loại trung bình (Tổng số điểm đạt được từ 50-69, không có tiêu chí bị điểm 0); Loại chưa đạt (các trường hợp còn lại).

Thông tư này có hiệu lực từ 25/01/2014.

3. Hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện

Đây là nội dung quan trọng của Thông tư 190/2014/TT-BTC.

Theo đó tiền hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được trả trực tiếp theo từng quý với mức hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ tiền điện dùng cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành là 46.000 đồng/hộ/tháng.

- Khi có sự thay đổi giá bản lẻ điện sinh hoạt bậc 1 thì UBND cấp tỉnh phải có sự điều chỉnh kịp thời mức hỗ trợ tiền điện.

- Trường hợp hóa đơn tiền điện của hộ chính sách xã hội vượt sản lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt (trên 50kWh) trong tháng của quý trước, thì số tiền hỗ trợ được điều  chỉnh giảm (hoặc thu hồi) vào quý sau.

- Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 01/06/2014 theo quy định tại Quyết định 28/2014/QĐ-TTg .

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/01/2015.

4. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về xăng

Bộ Công thương ban hành Thông tư 51/2014/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ký hiệu QCVN 03:2014/BCT về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol nhiên liệu, xăng sinh học E10 tại kho xăng dầu.

Thông tư này thay thế Thông tư 48/2012/TT-BTC và bãi bỏ các quy định về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện đối với xăng E5 quy định tại Thông tư 48/2012/TT-BTC .

Thông tư có hiệu lực từ 28/01/2015.

5. Quy định mới về tập sự giảng viên

Ngày 10/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 70/2014/QĐ-TTg về điều lệ trường Đại học thay thế cho các quyết định 61/2009/QĐ-TTg, 58/2010/QĐ-TTg, 63/2011/QĐ-TTg .

So với quy định cũ, Quyết định 70 quy định cụ thể về Tập sự giảng viên trường Đại học như sau:

- Người trúng tuyển để làm giảng viên phải thực hiện chế độ tập sự 12 tháng.

- Người đã thực hiện giảng dạy ở trường đại học tối thiểu 12 tháng không phải thực hiện chế độ tập sự; người có bằng tiến sĩ và đã tham gia giảng dạy trong thời gian làm nghiên cứu sinh thì được hiệu trưởng xem xét rút ngắn thời gian tập sự.

- Thời gian tập sự phải được quy định trong hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động.

Ngoài ra, người tập sự phải tham gia dự giờ, sinh hoạt chuyên môn học thuật của bộ môn, thực tập giảng dạy…

Quyết định 70 có hiệu lực từ 30/01/2015.

6. Hướng dẫn ký kết hợp đồng làm việc tại trạm y tế xã

Theo Nghị định 117/2014/NĐ-CP, việc ký kết hợp đồng làm việc tại Trạm Y tế xã được thực hiện như sau:

Ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với cán bộ y tế đang làm việc tại Trạm Y tế xã theo Khoản 1 Điều 3 Quyết định 58/TTg năm 1994, Điều 2 Quyết định 131/TTg năm 1995.

Đối với số cán bộ y tế đang làm việc tại Trạm Y tế theo  Điều 1 Quyết định 131:

- Nếu thời gian làm việc đủ 36 tháng (tính đến ngày 31/01/2015) và đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn công việc đảm nhiệm sẽ được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

- Những trường hợp chưa đủ thời gian 36 tháng làm việc thì thực hiện tuyển dụng theo quy định của Luật Viên chức.

Viên chức được tuyển dụng từ khi Nghị định này có hiệu lực thì ký kết hợp đồng làm việc theo Luật Viên chức.

Nghị định này có hiệu lực từ 31/01/2015.

Chia sẻ bài viết lên facebook 6,152

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 19/10/2019 Thông tư 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 sửa đổi Thông tư 05/2018/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
  • 08:35 | 18/10/2019 Từ 15/11/2019, Thông tư 43/2019/TT-BCA quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân có hiệu lực thi hành.
  • 08:00 | 18/10/2019 Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế có hiệu lực từ 05/11/2019.
  • 14:00 | 17/10/2019 Từ 01/12/2019, Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành.
  • 07:55 | 16/10/2019 Quyết định 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
  • 17:40 | 15/10/2019 Từ 10/12/2019, Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường có hiệu lực thi hành.
  • 09:05 | 15/10/2019 Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối có hiệu lực từ 25/11/2019.
  • 09:05 | 15/10/2019 Công văn 3799/BHXH-TCKT ngày 10/10/2019 về việc thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ câp thất nghiệp.
  • 09:00 | 15/10/2019 Quyết định 902/QĐ-BNV ngày 09/10/2019 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.
  • 09:00 | 15/10/2019 Từ 25/11/2019, Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn