Chính sách nổi bật có hiệu lực giữa tháng 7

10/07/2014 16:17 PM

Từ ngày 11-20/7/2014, sẽ có một số chính sách nổi bật sau có hiệu lực:

Ms. Nga Ngô
Lĩnh vực lao động tiền lương

Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm; quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Trong đó có một số quy định đáng lưu ý như:

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm chỉ có thời hạn tối đa là 05 năm (60 tháng). Doanh nghiệp vẫn có quyền gia hạn, nhưng mỗi lần gia hạn không quá 60 tháng.

Các điều kiện để được cấp giấy phép

- Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên.
- Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên.
- Đã thực hiện việc ký quỹ 300.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.

Nghị định 53/2014/NĐ-CP quy định về việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện NLĐ, NSDLĐ trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề quan hệ lao động.

Theo đó Tổng Liên đoàn Lao động VN, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, Liên minh Hợp tác xã VN, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN có trách nhiệm:

- Tham gia ý kiến trong ban soạn thảo chính sách, pháp luật lao động về quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, NSDLĐ;
- Xây dựng báo cáo quốc gia về thực hiện Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình quan hệ lao động
- Phối hợp thực hiện và đánh giá công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động;
- Tổ chức, tham dự và góp ý tại các diễn đàn tham vấn về chính sách, pháp luật lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.

Cả hai Nghị định này sẽ có hiệu lực từ 15/7.

Lĩnh vực tài chính nhà nước

Từ ngày 15/7, Nghị định 50/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định 86/1999/NĐ-CP ngày 30/8/1999 sẽ có hiệu lực.

Nghị định này quy định về dự trữ ngoại hối nhà nước, quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, hạch toán kế toán, báo cáo và công bố thông tin dự trữ ngoại hối nhà nước.

Đối với Quỹ dự trữ ngoại hối, phạm vi sử dụng được mở rộng cho hoạt động thực hiện các nghiệp vụ ngoại hối phái sinh và thực hiện các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương và đa phương với các ngân hàng trung ương và tổ chức tài chính quốc tế.

Đối với Quỹ bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng, phạm vi sử dụng được mở rộng thêm cho các hoạt động: thực hiện nghiệp vụ ngoại hối phái sinh hoặc bán, tạm ứng ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước để thực hiện nghiệp vụ đó; Bán ngoại tệ cho NSNN.

Lĩnh vực giao thông vận tải

Thông tư 19/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2009/TT-BGTVT, Thông tư 44/2012/TT-BGTVT và Thông tư 41/2013/TT-BGTVT. Nội dung chủ yếu của Thông tư là quy định về kiểm tra chất lượng xe nhập khẩu.

Trong đó, từ ngày 15/7, xe đạp điện, khung gầm máy kéo có gắn động cơ đã qua sử dụng, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy chuyên dùng đã bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung hoặc số động cơ nhập khẩu sẽ bị dừng thủ tục kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Lĩnh vực giáo dục

Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 49/2010/NĐ-CP, 74/2013/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Nội dung thông tư quy định chi tiết về

- Đối tượng không phải đóng học phí, được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.
trình tự, thủ tục, hồ sơ miễn, giảm học phí và chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập
- Phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
- Nguồn kinh phí chi trả học phí, chi phí học tập.
- Các biểu mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ 15/7.

Lĩnh vực tố tụng

Từ 17/7 trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự của lực lượng Công an nhân dân sẽ sử dụng các Biểu mẫu về truy nã, đình nã mới quy định tại Thông tư 22/2014/TT-BCA .

Tùy từng giai đoạn tố tụng sẽ có Biểu mẫu “Quyết định truy nã” riêng (Mẫu số 30aQĐ, 30bQĐ, 30cQĐ, 30dQĐ) thay cho Mẫu số 30QĐ ban hành kèm theo Quyết định số 789/2007/QĐ-BCA (C11) .

Lĩnh vực y tế

Từ ngày 15/7 các cơ sở được phép sản xuất thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc có thể chủ động gửi văn bản đề nghị đến Cục Quản Lý Dược - BYT để làm căn cứ ban hành danh sách các cơ sở được phép sản xuất.

Đó nội dung quan trọng tại Thông tư 19/2014/TT-BYT thay thế Thông tư số 10/2010/TT-BYT và số 11/2010/TT-BYT .

Cũng từ 15/7 Thông tư 16/2014/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình sẽ có hiệu lực. Theo đó yêu cầu về điều kiện thành lập phòng khám bác sĩ gia đình  có một số điểm đặc biệt so với phòng khám chuyên khoa khác:

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn của phòng khám phải có chứng chỉ hành nghề chuyên ngành y học gia đình.
- Đối với những đề nghị cấp giấy phép cho phòng khám trước ngày 01/01/2018 phải có thời gian thực hành khám chữa bệnh ít nhất 36 tháng.
- Còn đối với những đề nghị cấp giấy phép từ ngày 01/01/2018 thì ngoài những điều kiện như trên thì trong thời gian 36 tháng thực tập phải có đủ 24 tháng thực tập khám chữa bệnh chuyên ngành y học gia đình.

Ngoài các văn bản trên, từ ngày 11-20/7 cũng có một số văn bản sẽ có hiệu lực:

Nhóm các Thông tư 09/2014/TT-BLĐTBXH, 10/2014/TT-BLĐTBXH, 11/2014/TT-BLĐTBXH, 12/2014/TT-BLĐTBXH về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

Thông tư 20/2014/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 52/2013/TT-BGTVT về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

Thông tư 14/2014/TT-BCT quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan điều tiết điện lực…

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,987

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:45 | 09/08/2022 Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 08/8/2022 hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội
  • 08:00 | 09/08/2022 Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/8/2022 về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.
  • 16:40 | 08/08/2022 Nghị định 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP.
  • 16:00 | 08/08/2022 Nghị định 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.
  • 11:00 | 08/08/2022 Thông tư 55/2022/TT-BQP ngày 27/7/2022 hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
  • 15:00 | 06/08/2022 Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 ngưng hiệu lực của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
  • 07:30 | 06/08/2022 Quyết định 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 về khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
  • 16:00 | 05/08/2022 Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  • 15:00 | 05/08/2022 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04/8/2022 hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.
  • 16:00 | 04/08/2022 Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn