Chính sách nổi bật có hiệu lực giữa tháng 7

10/07/2014 16:17 PM

Từ ngày 11-20/7/2014, sẽ có một số chính sách nổi bật sau có hiệu lực:

Ms. Nga Ngô
Lĩnh vực lao động tiền lương

Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm; quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Trong đó có một số quy định đáng lưu ý như:

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm chỉ có thời hạn tối đa là 05 năm (60 tháng). Doanh nghiệp vẫn có quyền gia hạn, nhưng mỗi lần gia hạn không quá 60 tháng.

Các điều kiện để được cấp giấy phép

- Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên.
- Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên.
- Đã thực hiện việc ký quỹ 300.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.

Nghị định 53/2014/NĐ-CP quy định về việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện NLĐ, NSDLĐ trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề quan hệ lao động.

Theo đó Tổng Liên đoàn Lao động VN, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, Liên minh Hợp tác xã VN, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN có trách nhiệm:

- Tham gia ý kiến trong ban soạn thảo chính sách, pháp luật lao động về quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, NSDLĐ;
- Xây dựng báo cáo quốc gia về thực hiện Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình quan hệ lao động
- Phối hợp thực hiện và đánh giá công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động;
- Tổ chức, tham dự và góp ý tại các diễn đàn tham vấn về chính sách, pháp luật lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.

Cả hai Nghị định này sẽ có hiệu lực từ 15/7.

Lĩnh vực tài chính nhà nước

Từ ngày 15/7, Nghị định 50/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định 86/1999/NĐ-CP ngày 30/8/1999 sẽ có hiệu lực.

Nghị định này quy định về dự trữ ngoại hối nhà nước, quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, hạch toán kế toán, báo cáo và công bố thông tin dự trữ ngoại hối nhà nước.

Đối với Quỹ dự trữ ngoại hối, phạm vi sử dụng được mở rộng cho hoạt động thực hiện các nghiệp vụ ngoại hối phái sinh và thực hiện các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương và đa phương với các ngân hàng trung ương và tổ chức tài chính quốc tế.

Đối với Quỹ bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng, phạm vi sử dụng được mở rộng thêm cho các hoạt động: thực hiện nghiệp vụ ngoại hối phái sinh hoặc bán, tạm ứng ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước để thực hiện nghiệp vụ đó; Bán ngoại tệ cho NSNN.

Lĩnh vực giao thông vận tải

Thông tư 19/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2009/TT-BGTVT, Thông tư 44/2012/TT-BGTVT và Thông tư 41/2013/TT-BGTVT. Nội dung chủ yếu của Thông tư là quy định về kiểm tra chất lượng xe nhập khẩu.

Trong đó, từ ngày 15/7, xe đạp điện, khung gầm máy kéo có gắn động cơ đã qua sử dụng, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy chuyên dùng đã bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung hoặc số động cơ nhập khẩu sẽ bị dừng thủ tục kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Lĩnh vực giáo dục

Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 49/2010/NĐ-CP, 74/2013/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Nội dung thông tư quy định chi tiết về

- Đối tượng không phải đóng học phí, được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.
trình tự, thủ tục, hồ sơ miễn, giảm học phí và chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập
- Phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
- Nguồn kinh phí chi trả học phí, chi phí học tập.
- Các biểu mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ 15/7.

Lĩnh vực tố tụng

Từ 17/7 trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự của lực lượng Công an nhân dân sẽ sử dụng các Biểu mẫu về truy nã, đình nã mới quy định tại Thông tư 22/2014/TT-BCA .

Tùy từng giai đoạn tố tụng sẽ có Biểu mẫu “Quyết định truy nã” riêng (Mẫu số 30aQĐ, 30bQĐ, 30cQĐ, 30dQĐ) thay cho Mẫu số 30QĐ ban hành kèm theo Quyết định số 789/2007/QĐ-BCA (C11) .

Lĩnh vực y tế

Từ ngày 15/7 các cơ sở được phép sản xuất thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc có thể chủ động gửi văn bản đề nghị đến Cục Quản Lý Dược - BYT để làm căn cứ ban hành danh sách các cơ sở được phép sản xuất.

Đó nội dung quan trọng tại Thông tư 19/2014/TT-BYT thay thế Thông tư số 10/2010/TT-BYT và số 11/2010/TT-BYT .

Cũng từ 15/7 Thông tư 16/2014/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình sẽ có hiệu lực. Theo đó yêu cầu về điều kiện thành lập phòng khám bác sĩ gia đình  có một số điểm đặc biệt so với phòng khám chuyên khoa khác:

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn của phòng khám phải có chứng chỉ hành nghề chuyên ngành y học gia đình.
- Đối với những đề nghị cấp giấy phép cho phòng khám trước ngày 01/01/2018 phải có thời gian thực hành khám chữa bệnh ít nhất 36 tháng.
- Còn đối với những đề nghị cấp giấy phép từ ngày 01/01/2018 thì ngoài những điều kiện như trên thì trong thời gian 36 tháng thực tập phải có đủ 24 tháng thực tập khám chữa bệnh chuyên ngành y học gia đình.

Ngoài các văn bản trên, từ ngày 11-20/7 cũng có một số văn bản sẽ có hiệu lực:

Nhóm các Thông tư 09/2014/TT-BLĐTBXH, 10/2014/TT-BLĐTBXH, 11/2014/TT-BLĐTBXH, 12/2014/TT-BLĐTBXH về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

Thông tư 20/2014/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 52/2013/TT-BGTVT về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

Thông tư 14/2014/TT-BCT quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan điều tiết điện lực…

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,630

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:29 | 11/12/2019 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
  • 09:20 | 11/12/2019 Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.
  • 14:54 | 10/12/2019 Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
  • 14:50 | 10/12/2019 Ngày 27/11/2019, Quốc hội thông qua Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.
  • 14:20 | 10/12/2019 Nghị quyết 100/2019/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV được thông qua ngày 27/11/2019.
  • 10:05 | 09/12/2019 Thông tư 57/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong CAND có hiệu lực từ 25/12/2019.
  • 09:50 | 09/12/2019 Từ 01/01/2021, Nghị quyết 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
  • 11:50 | 07/12/2019 Công văn 1519/QLCL-QLVBCC ngày 05/12/2019 về việc thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
  • 15:05 | 06/12/2019 Quyết định 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
  • 13:30 | 06/12/2019 Thông tư 30/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BYT hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh có hiệu lực từ 01/02/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn