Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Toàn bộ Thông tư có hiệu lực từ cuối tháng 9/2020

17/09/2020 09:22 AM

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu toàn bộ Thông tư sẽ có hiệu lực từ cuối tháng 9/2020 (từ ngày 21 – 30/9/2020):

Thùy Liên

1. Chế độ công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, quy định chế độ công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp như sau:

- Doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước thực hiện công bố thông tin trước đợt phát hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại Khoản 9 và Khoản 11 Điều 1 Nghị định 81/2020.

Bản công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu phải được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền công bố thông tin của doanh nghiệp ký và đóng dấu của doanh nghiệp phát hành.

- Doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gửi nội dung công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại Điều 27 Nghị định 163/2018.

Thông tư 77/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 28/9/2020.trái phiếu doanh nghiệp

2. Sửa đổi tiêu chuẩn cá nhân biên soạn sách giáo khoa (SGK)

Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK tại Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2020.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn người biên soạn SGK như sau:

- Có trình độ được đào tạo từ đại học trở lên, am hiểu về khoa học giáo dục, có chuyên môn phù hợp với sách giáo khoa được biên soạn;

- Là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt (hiện hành quy định là “Có đầy đủ quyền công dân, phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt”).

Lưu ý, người tham gia biên soạn sách giáo khoa không tham gia thẩm định sách giáo khoa.

3. Tiêu chí đánh giá Đơn vị học tập

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập.

Theo đó, đơn vị học tập là các cơ quan, đoàn thể mà trong đó mọi người được tạo điều kiện thuận lợi và có nhu cầu tự học, học tập thường xuyên, học cách học cùng nhau nhằm mở rộng hiểu biết trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Việc đánh giá đơn vị học tập được thực hiện bằng việc đánh giá 03 tiêu chí sau:

- Tiêu chí về các điều kiện để xây dựng Đơn vị học tập (tối đa 30 điểm):

- Tiêu chí về kết quả học tập của thành viên (tối đa 30 điểm).

-  Tiêu chí đánh giá hiệu quả, tác động của xây dựng Đơn vị học tập (tối đa 40 điểm).

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 21/9/2020).

4. Hình thức gửi báo cáo về Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 76/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, ban hành ngày 14/8/2020.

Theo đó, bổ sung quy định về hạch toán, quyết toán Quỹ Bình ổn giá tại Điều 8 Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BCT-BTC như sau:

Các báo cáo về Quỹ bình ổn giá, sao kê về các giao dịch phát sinh liên quan đến tài khoản tiền gửi Quỹ bình ổn giá của thương nhân đầu mối được gửi tới Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) và Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) bằng một trong các phương thức sau:

- Gửi trực tiếp tại Văn phòng cơ quan tiếp nhận;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính;

- Gửi qua Fax hoặc thư điện tử bcxangdau@mof.gov.vn (bản scan).

Thông tư 76/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành ngày 30/9/2020.

5. Hướng dẫn xác định rủi ro được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp tại Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 28/9/2020 (Xem chi tiết tại đây).

6. Điều kiện để thương nhân đề nghị được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa ATIGA tại Thông tư 19/2020/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 27/9/2020 (Xem chi tiết tại đây).

7. Thông tư 03/2020/TT-BKHCN quy định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ” có hiệu lực thi hành ngày 23/9/2020.  

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,163

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 28/10/2020 Nghị định 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam.
  • 14:02 | 28/10/2020 Quyết định 3259/QĐ-BQP ngày 23/10/2020 công bố Danh mục quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.
  • 14:00 | 28/10/2020 Quyết định 2395/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định 1746/QĐ- TTg về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.
  • 10:20 | 28/10/2020 Công văn 4688/VKSTC-V14 ngày 9/10/2020 hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 201 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
  • 07:00 | 28/10/2020 Công điện khẩn 34/CĐ-BGTVT ngày 27/10/2020 về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 9 trên biển Đông và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung.
  • 16:10 | 27/10/2020 Công điện 1490/CĐ-TTg ngày 27/10/2020 về việc khẩn cấp ứng phó bão số 9.
  • 14:20 | 27/10/2020 Công văn 5834/BYT-KH-TC ngày 27/10/2020 về việc hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.
  • 08:20 | 27/10/2020 Hướng dẫn 38/HD-MTTQ-BTT ngày 19/10/2020 về việc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.
  • 07:05 | 27/10/2020 Công văn 10709/BGTVT-TTr ngày 26/10/2020 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 07:00 | 27/10/2020 Quyết định 2168/QĐ-BTP ngày 26/10/2020 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn