Chính sách ngân hàng, chứng khoán có hiệu lực từ 01/7/2016

27/06/2016 13:55 PM

Sau đây là một số chính sách nổi bật trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Phương Thảo

1. Điều chỉnh giới hạn đối với mức dư nợ cấp tín dụng

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, việc xác định giá trị cụ thể của tài sản bảo đảm đối với các khoản bảo lãnh, cam kết phát hành dưới hình thức tín dụng chứng từ phải bảo đảm giá trị tối đa theo nguyên tắc sau:

- 100% số tiền gửi được sử dụng để bảo đảm các Khoản bảo lãnh và cam kết phát hành đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam.

- 95% số tiền gửi được sử dụng để bảo đảm các Khoản bảo lãnh và cam kết phát hành đối với tiền gửi bằng ngoại tệ.

- 95% giá trị theo giá mua vào niêm yết tại trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng sở hữu nhãn hiệu vàng miếng tại thời Điểm cuối ngày liền trước ngày xác định giá trị (trừ vàng miếng không có giá mua vào được niêm yết, vàng khác).

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 06/2016/TT-NHNN .

dư nợ tín dụng

2. Quy định mới về ký quỹ đối với công ty chứng khoán

Theo Thông tư 203/2015/TT-BTC thì giao dịch ký quỹ chỉ được thực hiện đối với công ty chứng khoán có tối thiểu hai nghiệp vụ môi giới, tự doanh chứng khoán và phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

- Không trong tình trạng cảnh báo về tỷ lệ vốn khả dụng theo pháp luật chứng khoán về an toàn tài chính, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản.

- Không có lỗ lũy kế lớn hơn hoặc bằng 50% vốn điều lệ tính theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét (nếu có).

Đồng thời Ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính năm gần nhất phải là ý kiến chấp nhận toàn phần.
 
- Vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn pháp định, đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, trích lập đầy đủ các khoản dự phòng và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật chứng khoán có liên quan khác.

3. Điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

Nội dung này được quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Theo đó, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 42/2015/NĐ-CP .

- Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định và không có lỗ trong 02 năm gần nhất.

- Tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

- Báo cáo tài chính năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Đồng thời Ý kiến của kiểm toán tại các báo cáo tài chính này phải là chấp nhận toàn bộ, không có ngoại trừ hoặc lưu ý.

chứng khoán phái sinh

4. Hồ sơ cấp mã ngân hàng đối với tổ chức tín dụng

Theo Thông tư 17/2015/TT-NHNN về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng thì hồ sơ cấp mã ngân hàng đối với tổ chức tín dụng bao gồm những thông tin sau: 

- Văn bản đề nghị cấp mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 01.

- Bản chụp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Văn bản đề nghị cấp tài khoản quản lý mã ngân hàng trên mạng theo mẫu Phụ lục 04.

* Lưu ý: Quy định này không áp dụng đối với quỹ tín dụng nhân dân.

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi 01 bộ hồ sơ đến hộp thư điện tử của Cục Công nghệ tin học để được cấp mã ngân hàng.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,187

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 24/07/2021 Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
  • 07:26 | 24/07/2021 Công văn 2765/BTTTT-PTTH&TTĐT về việc thực hiện Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch Covid - 19 trên mạng.
  • 16:10 | 21/07/2021 Thông tư 10/2021/TT-NHNN tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 15:22 | 21/07/2021 Nghị định 70/2021/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo.
  • 14:34 | 21/07/2021 Thông tư 56/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên.
  • 07:10 | 21/07/2021 Nghị quyết 78/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.
  • 15:38 | 20/07/2021 Quyết định 3518/QĐ-BYT Về việc ban hành Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19.
  • 13:27 | 20/07/2021 Thông tư 04/2021/TT-BCT về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong hầm lò.
  • 09:50 | 20/07/2021 Quyết định 73/QĐ-VKSTC về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trụ sở làm việc trong ngành Kiểm sát nhân dân.
  • 08:07 | 20/07/2021 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn