Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 5/2016

06/05/2016 11:17 AM

Từ ngày 11 – 20/5/2016, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, nổi bật là:

Trọng Nhân

1. Giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn

Từ ngày 13/5/2016, giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập sẽ được giảm định mức giờ dạy theo Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT . Cụ thể:

- Tại các trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học:

+ Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm 04 giờ dạy trong một tuần (quy ra 140 giờ dạy trong một năm học).

+ Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách được giảm 02 giờ dạy trong một tuần (quy ra 70 giờ dạy trong một năm học).

- Tại các trường trung học cơ sở, trường chuyên biệt cấp trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh:

+ Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm 03 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học).

+ Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách được giảm 01 giờ dạy trong một tuần (quy ra 35 giờ dạy trong một năm học).

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính

Theo Nghị định 20/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/5/2016), những thông tin sau sẽ được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính:

- Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính:

+ Cá nhân: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số chứng minh Công an nhân dân hoặc số chứng minh quân nhân hoặc số hộ chiếu (nếu có); giới tính.

+ Tổ chức: Tên tổ chức; địa chỉ trụ sở; mã số (đối với doanh nghiệp) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số Giấy phép thành lập/số Đăng ký hoạt động (đối với tổ chức); họ và tên người đại diện theo pháp luật hoặc chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức.

- Thông tin về việc thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có).

- Thông tin về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Thông tin về việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình.

3. Nghị định mới về kinh doanh khí

Từ ngày 15/5/2016, hoạt động kinh doanh khí sẽ chịu sự điều chỉnh của Nghị định 19/2016/NĐ-CP , thay thế cho Nghị định 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Theo đó:

- Các thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (GCNĐĐK) không có thời hạn trước ngày 15/5/2016 được tiếp tục hoạt động thêm 01 năm nữa kể từ ngày này.

Sau thời điểm này phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 19.

- Các thương nhân đã được cấp GCNĐĐK có thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận trước ngày 15/5/2016 được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn của Giấy chứng nhận.

- Trạm nạp LPG vào chai được cấp GCNĐĐK được tiếp tục hoạt động thêm 02 năm kể từ ngày 15/5/2016.

Sau thời điểm này các Trạm nạp LPG vào chai phải đáp ứng điều kiện thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

4. Nội dung thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

Theo Thông tư 03/2016/TT-BKHCN (có hiệu lực từ ngày 15/5/2016), các dự án đầu tư thuộc trường hợp phải thẩm định công nghệ sẽ thực hiện thẩm định các nội dung sau:

- Công nghệ của dự án đầu tư.

- Các sản phẩm do công nghệ tạo ra, thị trường sản phẩm.

- Thiết bị trong dây chuyền công nghệ.

- Nguyên, nhiên, vật liệu, linh kiện, phụ tùng trong dự án đầu tư.

- Tác động của công nghệ đến hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Tác động của công nghệ đến môi trường.

- Những vấn đề khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư (nếu có).

(Còn nữa)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,160

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:30 | 13/05/2022 Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
  • 15:00 | 12/05/2022 Quyết định 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
  • 07:30 | 12/05/2022 Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  • 07:30 | 12/05/2022 Thông tư 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành
  • 13:30 | 11/05/2022 Thông tư 07/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2022 hướng dẫn thực hiện Quyết định 57/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 62/2015/QĐ-TTg về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
  • 10:30 | 11/05/2022 Thông tư 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
  • 11:00 | 10/05/2022 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
  • 07:30 | 10/05/2022 Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 03/5/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022
  • 07:30 | 10/05/2022 Công văn 2262/BYT-CNTT ngày 04/5/2022 hướng dẫn Quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
  • 09:00 | 09/05/2022 Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn