Hướng dẫn cung cấp thông tin xác nhận số thuế đã nộp

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
04/02/2021 09:24 AM

Tổng cục Thuế có Công văn 308/TCT-DNNCN ngày 29/01/2021 về việc cung cấp thông tin người nộp thuế.

- Tại khoản 2 Điều 99 Luật Quản lý thuế 2019 quy định:

Điều 99. Bảo mật thông tin người nộp thuế

2. Để phục vụ hoạt động tố tụng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong trường hợp được yêu cầu bằng văn bản, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế cho các cơ quan sau đây:

a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án;

b) Thanh tra nhà nước, Kiểm toán nhà nước;

c) Cơ quan quản lý khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

d) Cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với điều ước quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

- Tại điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định:

"Điều 22. Hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

...

3. Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập như sau:

...

b) Các đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 49 của Luật Nhà ở tự kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai. Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh thuế thu nhập của các đối tượng này trong trường hợp cần thiết..."

- Tại khoản 1 Điều 24 Luật Tiếp cận thông tin 2016 quy định:

Điều 24. Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin

1. Người yêu cầu có thể yêu cầu cung cấp thông tin bằng các hình thức sau đây:

a) Trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác đến trụ sở của cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin.

Người tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm hướng dẫn người yêu cầu điền các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này vào Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin.

Trường hợp người yêu cầu cung cấp thông tin không biết chữ hoặc bị khuyết tật không thể viết yêu cầu thì người tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm giúp điền các nội dung vào Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin;

b) Gửi Phiếu yêu cầu qua mạng điện tử, dịch vụ bưu chính, fax đến cơ quan cung cấp thông tin.”

- Tại khoản 3 Điều 18 Thông tư 84/2016/TT-BTC quy định:

Điều 18. Cấp chứng từ nộp thuế phục hồi, xác nhận số thuế đã nộp

...

3. Trường hợp người nộp thuế có nhu cầu cần xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước, người nộp thuế lập giấy đề nghị xác nhận số nộp ngân sách nhà nước (mẫu số C1-10/NS ban hành kèm theo Thông tư này) gửi cơ quan thuế. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, cơ quan thuế thực hiện cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước (mẫu số C1-10/NS ban hành kèm theo Thông tư này) cho người nộp thuế trên cơ sở dữ liệu thu nộp do Kho bạc Nhà nước chuyển sang.”

Căn cứ quy định nêu trên, để làm cơ sở cho việc ký phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà ở xã hội, cá nhân thuê nhà ở xã hội (đã có mã số thuế) trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến trụ sở cơ quan thuế hoặc gửi Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin về việc xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước đến cơ quan thuế để được cung cấp thông tin theo quy định.

Thủ tục thực hiện xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 18 Thông tư 84/2016/TT-BTC.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,798

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn