07 biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế

29/10/2020 09:40 AM

Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 125 Luật quản lý thuế 2019 (có hiệu lực thi hành từ 05/12/2020), bao gồm:

Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế (ảnh minh họa)

(1) Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

(2) Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập.

(3) Cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

(4) Cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

(5) Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên.

(6) Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của người nộp thuế bị cưỡng chế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang giữ.

(7) Cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 23,086

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn