Mức thanh toán BHYT khi khám, chữa bệnh trái tuyến năm 2017

05/06/2017 14:43 PM

Chị Nguyễn Thị Khánh Trinh (Email: khanhtrinhnt@gmail.com) thắc mắc: “Khi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT trái tuyến trong năm 2017 sẽ được thanh toán như thế nào?”.

trái tuyến

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

Trong năm 2017, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014) này theo tỷ lệ như sau:

- Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú.

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú (từ ngày 01/01/2021 sẽ thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước).

- Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí KCB.

Đối với người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 55,067

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn