Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Giải đáp về tiền bồi thường đất đai

03/11/2015 08:22 AM

Anh Trung Thành (ở Hưng Yên) có thắc mắc về tiền bồi thường đất đai như sau:

Gia đình tôi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp từ ông A được 20 năm, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình tôi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính trong thời gian canh tác 20 năm. Đến nay nhà nước thu hồi lại đất của tôi để xây dựng khu công nghiệp, nhà tôi được tính bồi thường là 122.972.000 đồng. Tuy nhiên khi chưa nhận được tiền bồi thường ông A viết đơn gởi lên UBND cấp xã, UBND xã đã giữ lại số tiền bồi thường trên và yêu cầu tôi hòa giải với ông A đồng thời chia bớt cho ông A số tiền bồi thường trên. Hỏi UBND xã làm như vậy là đúng hay sai?
Trả lời:

Chào anh Thành! Với câu hỏi của anh, Luật sư Dương Văn Mai  – Công ty luật Bách Dương, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội  tư vấn cho anh  như sau:

luật sư Dương Văn Mai thư viện pháp luật

Luật sư Dương Văn Mai

Với các thông tin anh cung cấp thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa gia đình anh với gia đình ông A đã được hoàn tất, phù hợp với quy định của luật Đất đai qua các thời kỳ nên gia đình anh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất đó. Gia đình anh cũng sử dụng ổn định liên tục, không có tranh chấp và đồng thời đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong suốt quá trính sử dụng.

Hiện nay Nhà nước thu hồi đất của gia đình anh nên căn cứ Khoản 3, Điều 26, Luật Đất đai năm 2013 “Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.” và Khoản 1, Điều 75, Luật Đất đai năm 2013 về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thì “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở...” là đối tượng được bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Như vậy gia đình anh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đủ điều kiện được bồi thường hỗ trợ và là người duy nhất được nhận tiền bồi thường. Do vậy việc UBND cấp xã giữ lại số tiền bồi thường và yêu cầu gia đình anh hòa giải với ông A đồng thời chia bớt cho ông A số tiền bồi thường là không đúng quy định của pháp luật.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,236

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn