Một số chính sách giảm thuế với DN hàng không bị ảnh hưởng Covid-19

27/11/2021 13:41 PM

Ngày 23/11/2021, Bộ Tài chính có Công văn 13349/BTC-CST trả lời kiến nghị hỗ trợ đối với doanh nghiệp hàng không do ảnh hưởng của Covid-19.

* Về chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14, trong đó quy định mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay là:

- 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2021 (giảm 30% so với mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay quy định tại Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14);

- 3.000 đồng/lít từ ngày 01/01/2022.

Một số chính sách giảm thuế với DN hàng không bị ảnh hưởng Covid-19

Một số chính sách giảm thuế với DN hàng không bị ảnh hưởng Covid-19 (Ảnh minh họa)

* Về chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Căn cứ Điều 1 Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15, Chính phủ đã đề ra các giải pháp DN hàng không bị ảnh hưởng Covid-19 được hỗ trợ về thuế TNDN, GTGT như sau:

- Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp có doanh thu không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

- Giảm 30% thuế GTGT từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc một số ngành kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19, trong đó có vận tải hàng không.

- Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020, 2021 đối với các doanh nghiệp phát sinh lỗ trong năm 2020.

* Thuế nhập khẩu phụ tùng sửa chữa máy bay là 0%

- Về mức thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành: Theo quy định tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu là các phụ tùng và vật tư dùng cho máy bay thuộc nhóm 9820.00.00 có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng là 0%.

- Về cách thức phân loại điều kiện, thủ tục để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng ghi tại Chương 98, báo cáo kiểm tra quyết toán việc sử dụng hàng hóa được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng: Tại tiết b.4, điểm 2, Phần II, Mục II, Phụ lục II Nghị định 57/2020/NĐ-CP quy định đối với hàng hóa nhập khẩu là các phụ tùng về vật tư dùng cho máy bay thuộc nhóm 98.20 như sau:

Hàng hóa nhập khẩu là các phụ tùng, vật tư dùng cho máy bay thuộc nhóm 98.20:

Đối tượng áp dụng: Tổ chức sản xuất, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam có giấy phép do Bộ Giao thông vận tải cấp theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy quyền nhập khẩu, ủy thác nhập khẩu.

Đối với phụ tùng: Khi nhập khẩu doanh nghiệp phải xuất trình chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn sử dụng cho máy bay theo mẫu quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), như: Authorized Release Certificate của FAA (Mỹ), EASA (Châu  u), CAAV form 1 (Việt Nam) hoặc các chứng chỉ tương đương theo quy định của ICAO. Mỗi phụ tùng có một chứng chỉ riêng trên đó ghi rõ nhà sản xuất hoặc nhà sửa chữa, tình trạng thiết bị, số sản xuất gắn liền với hàng khi nhập khẩu.

Đối với vật tư máy bay: Vật tư nhập khẩu phải đáp ứng đủ 2 điều kiện:

Điều kiện 1: Có tên trong một trong các tài liệu:

+ Tài liệu tra cứu phụ tùng vật tư máy bay, động cơ, thiết bị máy bay (Illustrated Part Catalogue - IPC);

+ Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng máy bay (Aircraft Maintainance Manual - AMM);

+ Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng phụ tùng máy bay (Component Maintenance Manual);

+ Tài liệu hướng dẫn sửa chữa cấu trúc máy bay (Structure Repair Manual SRM);

+ Danh mục hóa chất cho máy bay (Chemical Material List - CML) của nhà chế tạo máy bay hoặc tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay;

+ Tài liệu hướng dẫn khai thác bay cho tổ lái hoặc danh mục vật tư tiêu hao do Cục Hàng không Việt Nam công nhận.

Điều kiện 2: Có văn bản chứng nhận chất lượng do nhà sản xuất hoặc nhà sửa chữa cấp (chứng chỉ hợp cách - COC) của lô hàng nhập khẩu hoặc số lô.

Căn cứ quy định nêu trên, mức thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành đang áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu là các phụ tùng và vật tư dùng cho máy bay là 0%.

Như Mai

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn