Tính toán mức sống tối thiểu để điều chỉnh lương tối thiểu vùng

09/11/2021 08:47 AM

Tiếp tực nghiên cứu, cải tiến để thu thập đầy đủ hơn thông tin tính toán mức sống tối thiểu của người lao động làm cơ sở xác định mức lương tối thiểu vùng hàng năm.

Nội dung được đề cập tại Thông báo 305/TB-VPCP ngày 08/11/2021 về kết luận Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cụ thể, về đánh giá, xác định và công bố “mức sống tối thiểu” của người lao động và gia đình người lao động:

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, cải tiến để thu thập đầy đủ hơn thông tin tính toán mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người lao động, làm cơ sở Hội đồng Tiền lương Quốc gia xác định mức lương tối thiểu vùng hàng năm.

Hiện hành, tại Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 quy định về mức lương tối thiểu như sau:

Điều 91. Mức lương tối thiểu

1. Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

2. Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

3. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

>>Xem thêm: Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng năm 2021

Ngoài ra, đối với một số kiến nghị khác của Tổng Liên đoàn Lao động, Chính phủ cũng giao các bộ ngành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Về bố trí nguồn lực đầu tư công trung hạn trong phát triển nhà ở xã hội: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp, hiệu quả, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Về chính sách tín dụng cho người lao động nghèo vay vốn thông qua cơ chế cấp bù lãi suất: giao Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền.

- Về phục hồi thị trường lao động cho các khu công nghiệp, khu chế xuất công nghệ cao: giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu xử lý theo hướng tăng cường đào tạo nghề, nâng cao tay nghề công nhân; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; có cơ chế nâng cao lợi ích tinh thần, vật chất cho công nhân; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm nhiều hơn nữa cho người lao động; tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển giai cấp công nhân hiện đại.

Xem thêm nội dung tại Thông báo 305/TB-VPCP ngày 08/11/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,803

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn