Khẩn: Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

05/02/2021 17:13 PM

Bộ Y tế vừa có Công văn 871/BYT-DP hướng dẫn bổ sung gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (Ảnh minh họa)

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 nhằm kiểm soát dịch bệnh kịp thời, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện rà soát, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực các phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ để triển khai các hoạt động xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 kịp thời.

- Chỉ đạo các đơn vị có phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nguồn lực về sinh phẩm, năng lực thực hiện xét nghiệm để xem xét triển khai gộp mẫu theo “Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2” ban hành kèm theo Quyết định 3486/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 và Công văn 4264/BYT-DP ngày 08/8/2020.

- Trong trường hợp các đối tượng lấy mẫu được đánh giá có cùng đặc điểm dịch tễ, nguy cơ thấp, ở cùng một địa điểm (ở cùng nhà, ở cùng trường học, ở cùng khu công nghiệp, ở cùng khu dân cư...) thì có thể xem xét hình thức gộp ngay sau khi lấy mẫu vào chung một ống môi trường vận chuyển theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm.

- Chỉ đạo các đơn vị đánh giá việc gộp mẫu để lựa chọn phương pháp, kỹ thuật xét nghiệm phù hợp với diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 871/BYT-DP ngày 05/02/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,096

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn