Năm 2020: Sẽ tinh giản 2% biên chế công chức

02/01/2020 09:32 AM

Ngày 01/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, đặt ra một số chỉ tiêu về cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử trong năm 2020 như sau:

- Tinh giản biên chế công chức: 2%;

- Tinh giản biên chế viên chức (hưởng lương từ ngân sách nhà nước): 2,5%;

- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế đạt mức 4: 100%;

- Tỷ lệ các bộ, ngành, địa phương kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia: 90%;

- Tỷ lệ các vụ, cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng: 80%;

- Tỷ lệ các sở, ngành và tương đương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng: 60%;

- Tỷ lệ các phòng, ban và tương đương thuộc UBND cấp huyện xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng: 30%;

- Tỷ lệ tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương trên Cổng dịch vụ công quốc gia: 30%;

- Tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền: 100%.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,155

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn