Đề xuất bãi bỏ 10 loại văn bản hành chính

20/08/2019 09:18 AM

Bộ Nội vụ vừa công bố Dự thảo Nghị định về công tác Văn thư, trong đó đề xuất nhiều nội dung mới quan trọng về hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Dự thảo Nghị định về công tác Văn thư

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, Dự thảo đề xuất văn bản hành chính gồm các loại văn bản: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế; quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, báo cáo, biên bản, tờ trình, công văn, công điện, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, thư công.

Như vậy, so với quy định hiện hành, có 10 loại văn bản hành chính được đề xuất bãi bỏ gồm: phương án, đề án, dự án, hợp đồng, bản ghi nhớ, bản cam kết, bản thỏa thuận, giấy chứng nhận, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ.

Đồng thời, Dự thảo đề xuất sửa đổi quy định về thể thức văn bản hành chính như sau:

- Tách "Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền" thành:

+ Chữ ký của người có thẩm quyền.

+ Quyền hạn, chức vụ, họ tên của người có thẩm quyền ký văn bản.

- Bổ sung quyền hạn của người có thẩm quyền ký văn bản.

- Bổ sung chữ ký số của cơ quan, tổ chức.

Ngoài các thành phần chính được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Dự thảo Nghị định, văn bản có thể bổ sung các thành phần khác: Phụ lục; Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ Email; địa chỉ Website; số điện thoại, số Fax;...

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Nghị định về công tác Văn thư.

Châu Thanh

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,029

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn