Đề xuất chỉ còn 01 Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh

22/04/2019 09:39 AM

Đây là đề xuất tại Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh gồm Chủ tịch HĐND, (01) một Phó Chủ tịch HĐND và các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND.

Như vậy, theo Dự thảo, sẽ chỉ có 01 Phó Chủ tịch HĐND là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách và cũng không còn Chánh văn phòng HĐND trong cơ cấu của Thường trực HĐND.

(Hiện hành, trong cơ cấu Thường trực HĐND có 02 Phó Chủ tịch HĐND và 01 Chánh văn phòng HĐND).

Trong cơ cấu các Ban của HĐND cũng được đề xuất chỉ có 01 Phó Trưởng ban, (hiện hành, không quá 02 Phó Trưởng ban).

Ngoài ra, số lượng tối đa đại biểu HĐND cấp tỉnh cũng được điều chỉnh giảm, cụ thể:

- Đối với tỉnh miền núi, vùng cao: không quá 75 đại biểu (hiện hành, không quá 85 đại biểu);

- Đối với các tỉnh còn lại: không quá 85 đại biểu (hiện hành, không quá 95 đại biểu).

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,440

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn