Dự kiến xét tuyển vào công chức với người có tài năng đặc biệt

18/04/2019 09:03 AM

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Công chức

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Hiện hành, người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật cán bộ, công chức 2008 cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển dụng thông qua xét tuyển.

Tại Dự thảo Luật lần này đã bổ sung thêm hai trường hợp tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển. Cụ thể như sau:

Một là, tuyển dụng người có tài năng đặc biệt;

Hai là, thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Ngoài ra, cũng bổ sung các trường hợp người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được quyền tiếp nhận vào làm công chức mà không thông qua thi tuyển, xét tuyển.

Dự kiến, Dự luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,933

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn