Điều chỉnh chế độ hưu và nghỉ dưỡng sức

Vừa qua, Báo Người Lao Động nhận được nhiều thắc mắc về việc thay đổi cách tính hưu đối với một số trường hợp, thời điểm hưởng hưu, chế độ dưỡng sức - phục hồi sức khỏe theo Thông tư 19 của Bộ LĐ-TB-XH. Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM, giải thích rõ về những quy định mới này

Vừa qua, Báo Người Lao Động nhận được nhiều thắc mắc về việc thay đổi cách tính hưu đối với một số trường hợp, thời điểm hưởng hưu, chế độ dưỡng sức - phục hồi sức khỏe theo Thông tư 19 của Bộ LĐ-TB-XH. Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM, giải thích rõ về những quy định mới này

Làm thủ tục BHXH tại cơ quan BHXH TPHCM. Ảnh: N.DƯƠNG

. Phóng viên: Thông tư 19 của Bộ LĐ-TB-XH có những sửa đổi đáng kể nào so với quy định trước đây mà doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) cần phải lưu ý?

- Ông Cao Văn Sang: Thông tư 19 có sự thay đổi về cách tính chế độ ốm đau đối với bệnh dài ngày; chế độ nghỉ dưỡng sức – phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; trợ cấp tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp sau khi giám định lại thương tật, bệnh tật tái phát và sau khi giám định tổng hợp tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp; cách tính lương hưu và thời điểm hưởng lương hưu; chế độ tuất đối với người hưởng mất sức lao động.

Các quy định về chế độ tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp, hưu trí, chế độ tuất đối với người hưởng mất sức lao động được áp dụng từ ngày 1-1-2007.

. Sự điều chỉnh chế độ ốm đau đối với bệnh dài ngày và chế độ nghỉ dưỡng sức-phục hồi sức khỏe như thế nào?

- Thông tư 19 quy định cách tính trợ cấp đối với bệnh dài ngày theo số tháng nghỉ việc (trước đây tính theo ngày nghỉ việc). Những trường hợp sau đây được nghỉ hưởng và nhận trợ cấp dưỡng sức-phục hồi sức khỏe: Trong vòng 30 ngày kể từ khi trở lại làm việc mà sức khỏe còn yếu sau thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau (đã nghỉ hết thời gian theo quy định); sau thời gian nghỉ hưởng chế độ nạo hút thai, sẩy thai, thai chết lưu. Trong vòng 60 ngày kể từ khi trở lại làm việc sau khi hết thời gian hưởng chế độ khi sinh con mà sức khỏe còn yếu. Trong vòng 60 ngày, tính từ ngày có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đối với những trường hợp điều trị tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe còn yếu.

. Trước đây NLĐ hưởng lương hưu từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan BHXH. Nhưng quy định mới đã có sự thay đổi?

- Thông tư 19 quy định, thời điểm hưởng lương hưu của NLĐ (đủ điều kiện theo quy định) được tính từ tháng liền kề sau tháng cơ quan, đơn vị, NLĐ nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan BHXH. Cụ thể: Tháng mà NLĐ đủ điều kiện hưởng hưu quy định tại điều 50 và 51 Luật BHXH là từ tháng liền kề với tháng có sinh nhật của năm đủ tuổi hưởng hưu trí. Ví dụ: Ông A sinh ngày 8-3-1949, có trên 20 năm đóng BHXH, đã nộp đủ hồ sơ hưởng hưu hợp lệ từ tháng 2-2009. Ông A được hưởng lương hưu từ tháng 4-2009.

NLĐ nghỉ hưu trước tuổi, phải giám định khả năng lao động, ngoài điều kiện đủ tuổi đời theo quy định trên thì tháng đủ điều kiện hưởng lương hưu là tháng liền kề với tháng có kết luận suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên của Hội đồng Giám định y khoa. Trường hợp quyết định nghỉ việc hưởng hưu của người sử dụng lao động ghi ngày, tháng hưởng lương hưu sau tháng đủ điều kiện nêu trên thì giải quyết hưởng lương hưu theo thời điểm ghi trong quyết định của người sử dụng lao động.

. Như đã nói ở trên, cách tính lương hưu thay đổi và áp dụng từ ngày 1-1-2007. Ông có thể giải thích thêm những đối tượng nào được tính lại lương hưu?

- NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH chung của các thời gian; trong đó thời gian đóng theo tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Như vậy, những đối tượng thuộc trường hợp nêu trên, nghỉ hưu từ ngày 1-1-2007 trở đi được điều chỉnh lại lương hưu. Hiện nay, BHXH TPHCM đang điều chỉnh lại lương hưu cho những trường hợp trên.

. Thông tư 19 có hiệu lực từ ngày 23-10-2008. Những trường hợp trước đây chưa được giải quyết chế độ dưỡng sức-phục hồi sức khỏe thì được giải quyết như thế nào?

- Những hồ sơ bắt đầu nộp sau ngày 23-10-2008 thì thực hiện theo quy định tại Thông tư 19. BHXH cũng đã có văn bản hướng dẫn về thông tư này trên trang web: www.bhxhhcm.org.vn. Đơn vị sử dụng lao động, người có nhu cầu có thể tham khảo thêm.

1,031tin noi bat
Tin mới