Trong 10 ngày phải giải quyết khiếu nại của người dân

24/02/2014 08:15 AM

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vừa ký quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn TPHCM. Theo đó, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai phải thụ lý giải quyết và có thông báo thụ lý.

Trường hợp khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết phải ra thông báo không thụ lý giải quyết, không được để người dân phải chờ đợi. Thời hạn để xác minh, kiến nghị giải quyết khiếu nại và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại không được quá 25 ngày đối với khiếu nại lần đầu và 40 ngày đối với khiếu nại lần hai.

Quá trình giải quyết khiếu nại của dân, cơ quan thẩm quyền phải tuân thủ các bước như: xác minh nội dung khiếu nại, thu thập, đánh giá thông tin, tài liệu, bằng chứng, tham khảo ý kiến tư vấn, trưng cầu giám định (nếu cần) và tổ chức đối thoại. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) và 7 ngày (lần hai), người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và công khai kết quả giải quyết khiếu nại lên trang thông tin điện tử, hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) và tại Văn phòng tiếp công dân TP, các Tổ tiếp công dân quận huyện.

Hoài Nam

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,972

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn