Sửa đổi quy định quản lý, thanh toán vốn đầu tư để thúc đẩy giải ngân

20/07/2016 16:58 PM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 108/2016/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT- BTC (TT08) quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư.

Cán bộ KBNN Thanh Hóa đang hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thanh toán vốn đầu tư. Ảnh: Hạnh Thảo

Chủ động rà soát cắt giảm các thủ tục

Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ từ ngày 1/1/2016. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2016.

Bộ Tài chính cho biết, qua rà soát các văn bản thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình, mặc dù những nội dung không tác động ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư, nhưng trên tinh thần triệt để đơn giản hóa thủ tục hành chính, Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) đã chủ động rà soát (và thông qua ý kiến của các bộ, ngành, địa phương về báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư 6 tháng đầu năm để tổng hợp các vướng mắc).

Qua tổng hợp, các vướng mắc nổi lên tập trung nhiều ở việc thực hiện TT08. Do đó, Bộ Tài chính đã sửa đổi thông tư này theo hướng cắt giảm các yêu cầu trong hồ sơ thanh toán vốn đầu tư, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong quản lý dự án đầu tư.

4 nội dung được sửa đổi

Tại TT08 có 4 nội dung lớn cần được sửa đổi, bổ sung là: Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; Thẩm tra phân bổ vốn đầu tư; Hồ sơ pháp lý chủ đầu tư gửi Kho bạc Nhà nước (KBNN); Hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành.

Theo đó, thông tư sửa đổi đã chỉ ra rõ việc phân bổ chi tiết và giao kế hoạch vốn cho các dự án phải hoàn thành trước ngày 31/12 năm trước năm kế hoạch. Trường hợp được giao bổ sung kế hoạch, chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày được giao kế hoạch bổ sung, các bộ và UBND các cấp phải hoàn thành việc phân bổ và giao kế hoạch theo quy định. Đồng thời với việc phân bổ vốn, các bộ, UBND các cấp giao chỉ tiêu kế hoạch vốn chi tiết cho các chủ đầu tư để thực hiện.

Sau khi nhận được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư của các bộ và UBND các cấp gửi đến, cơ quan Tài chính thực hiện kiểm tra phân bổ vốn theo quy định tại Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn.

Về hồ sơ pháp lý chủ đầu tư gửi KBNN, thông tư cũng quy định đối với dự án chuẩn bị đầu tư phải có: Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền kèm theo dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu.

Đối với dự án thực hiện dự án phải có: Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) kèm theo dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Hợp đầu giữa chủ đầu tư và nhà thầu hoặc nhà cung cấp và các tài liệu kèm theo hợp đồng; Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đối với từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng. Riêng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại Thông tư sửa đổi cũng có bổ sung quy định về hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành. Theo đó, khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo giai đoạn thanh toán và điều kiện thanh toán trong hợp đồng, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi KBNN.

Hồ sơ bao gồm bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu.

Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng đề nghị thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và bên nhận thầu.

Cùng với bảng xác nhận khối lượng công việc hoàn thành còn phải có Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư và Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán của Bộ Tài chính.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/8/2016 và được xem như là một trong những biện pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư trong thời gian tới./.

Vân Hà

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,220

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn