Tiếp tục giảm 46 TTHC về thuế, hải quan

24/03/2015 08:33 AM

Bộ Tài chính vừa ban hành 2 quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 46 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực thuế, hải quan.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia,  Bộ Tài chính vừa ban hành 2 quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 46 TTHC thuộc lĩnh vực thuế, hải quan.

Việc ban hành các quyết định này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC, qua đó thực hiện, triển khai có hiệu quả các giải pháp mà Bộ Tài chính đã đề ra để phấn đấu hết năm 2015 thời gian nộp thuế, hải quan bằng với mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 và năm 2016 là ASEAN-4 theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ.

Sau khi dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 19 (AFMM-19), Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chia sẻ thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, cần có sự chuẩn bị của tất cả các ngành. Ngành Tài chính cam kết sẽ đảm bảo được yêu cầu của hội nhập khi tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm nay.

Các nội dung liên quan đến hội nhập đang được chủ động triển khai.

Đối với lĩnh vực thuế, cơ bản các mức thuế đã đáp ứng được yêu cầu cắt giảm thuế trong ASEAN. Các vấn đề hài hòa về thủ tục đang tiến hành từng bước để tiến tới hài hòa về thuế.

Chúng ta cũng đang tiến hành từng bước về hải quan, thông quan điện tử và tiến tới 1 cửa quốc gia và 1 cửa ASEAN vào cuối năm 2015.

Có thể nói, ngành Tài chính đang chủ động và sẵn sàng cho quá trình hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, thuế và hải quan là những ngành đi tiên phong và đạt hiệu quả cao trong cải cách TTHC trong năm 2014.

Cụ thể, ngay trong năm 2014, cùng với nỗ lực của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đã giúp đưa số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử trên toàn quốc từ 65% lên 95%; thời gian nộp thuế của doanh nghiệp giảm được 290 giờ, từ 537 giờ/năm xuống còn 247 giờ/năm (không bao gồm thời gian nộp bảo hiểm).

Khi Luật sửa đổi một số điều của các Luật Thuế  có hiệu lực (1/1/2015), thời gian nộp thuế của doanh nghiệp sẽ giảm thêm được 80 giờ, từ 247 giờ/năm xuống còn 167 giờ/năm.

Huy Thắng

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,206

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn