Tăng phí sử dụng thư viện tại Thư viện Quốc gia

05/12/2014 08:39 AM

(TVPL) Từ ngày 15/01/2015, Thông tư 181/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam chính thức có hiệu lực.

Theo đó, mức phí mới được quy định như sau:

- Cá nhân từ 18 tuổi trở lên: 120.000 đồng/thẻ/năm (hiện hành là 60.000 đồng/thẻ/năm).

- Cán bộ hưu trí: 50.000 đồng/thẻ/năm (hiện hành là 30.000 đồng/thẻ/năm).

- Người cao tuổi: 50.000 đồng/thẻ/năm.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu không thường xuyên: 5.000 đồng /người/lượt (hiện hành là 3.000 đồng/người/lượt).

Ngoài ra, giảm 50% mức phí đối với người khuyết tật nặng được quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 28/2012/NĐ-CP.

Thông tư 181 bãi bỏ Quyết định 07/2005/QĐ-BTC  và 90/2008/QĐ-BTC.

Quang Vinh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,467

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn