Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Quản lý tiền lương của Tập doàn viễn thông quân đội

30/07/2014 09:06 AM

TVPL - Chính Phủ ban hành Nghị định 74/2014/NĐ-CP hướng dẫn thí điểm quản lý tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Theo đó, việc thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội sẽ được tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn 2014-2015.

Ngoài ra, Tập đoàn Viễn thông Quân đội phải trích lập quỹ dự phòng bổ sung vào quỹ tiền lương năm sau.

Quỹ dự phòng này không được vượt quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

Việc trả lương cho người lao động được phân phối theo quy chế trả lương của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Các Quy định tại nghị định này thực hiện từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2015.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2014.

Minh Nguyệt

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,758

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn