Thay đổi về tổ chức hoạt động văn phòng công chứng

29/07/2014 10:12 AM

Từ ngày 01/01/2015 khi Luật Công chứng 2014 có hiệu lực thì tất cả Văn phòng Công chứng chỉ được tổ chức và hoạt động dưới loại hình công ty hợp danh. Loại hình DNTN sẽ không còn được thực hiện.

Theo đó, các VPCC bắt buộc phải có 2 công chứng viên hợp danh trở lên và không có thành viên góp vốn. Trưởng văn phòng là đại diện theo pháp luật và phải là thành viên hợp danh của văn phòng.

Các Văn phòng công chứng do 1 công chứng viên thành lập dưới loại hình DNTN thì trong vòng 24 tháng kể từ ngày Luật có hiệu lực phải chuyển đổi sang loại hình công ty hợp danh.

Hết thời hạn đó mà chưa chuyển đổi xong thì UBND tỉnh thu hồi Quyết định cho phép thành lập và Sở Tư pháp thu hồi giấy đăng ký hoạt động công chứng.

Đức Thảo

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,477

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn