Thay đổi cơ cấu Đài Tiếng nói Việt Nam

06/06/2014 08:27 AM

TVPL - Ngày 30/05 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2014/NĐ-CP thay thế NĐ 16/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo đó, Đài Tiếng nói Việt Nam là đài phát thanh quốc gia, là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Người đứng đầu là Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm trước CP và Thủ tướng CP.

Tổng giám đốc quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu ở các đơn vị giúp việc cho Tổng giám đốc và các đơn vị sản xuất chương trình.

Có không quá 04 Phó Tổng giám đốc. Các Phó Tổng giám đốc do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của TGĐ, giúp việc cho TGĐ và chịu trách nhiệm trước TGĐ về nhiệm vụ được phân công.

Nghị định có hiệu lực từ 20/07/2014.

Xuân Sơn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,843

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn