Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hỗ trợ dân cư vùng đệm rừng đặc dụng 40 triệu/năm

12/08/2013 15:19 PM

TVPL - Vừa qua Bộ Tài Chính và Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn vừa có thông tư liên tịch quy định về việc phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020.

Theo đó, các thôn, bản trong khu vực có ranh giới tự nhiên tiếp giáp với rừng đặc dụng hoặc nằm trong rừng đặc dụng sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng/thôn, bản/năm để xây dựng các công trình công cộng và các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm...

Ban quản lý rừng đặc dụng ngoài việc được cấp kinh phí cho hoạt động của bộ máy như tiền lương, vật tư văn phòng, công tác phí... thì còn được cấp kinh phí quản lý bảo vệ rừng đặc dụng với mức 100.000 đồng/ha/năm.

Các nội dung này được quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT và có hiệu lực từ ngày 15/9/2013

Đình Phước

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,369

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn