03 hình thức khai thác cơ sở dữ liệu về nhà ở từ ngày 15/8/2022

01/07/2022 14:49 PM

Theo Nghị định 44/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 29/6/2022 thì việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thông qua 03 hình thức chủ yếu.

03 hình thức khai thác cơ sở dữ liệu về nhà ở từ ngày 15/8/2022

03 hình thức khai thác cơ sở dữ liệu về nhà ở từ ngày 15/8/2022 (Hình từ Internet)

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 44/2022/NĐ-CP thì các hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gồm:

- Qua Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn); Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

- Thông qua phiếu yêu cầu và văn bản yêu cầu.

- Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.

(Theo quy định hiện hành tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 117/2015/NĐ-CP thì có 05 hình thức khai thác và sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản như sau:

- Qua mạng internet;

- Qua trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quy định;

- Qua mạng chuyên dùng;

- Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu;

- Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.)

Như vậy, việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản chủ yếu thông qua 03 hình thức theo quy định tại Nghị định 44/2022/NĐ-CP.

Xem thêm tại Nghị định 44/2022/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/8/2022.

Quốc Đạt

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,261

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn