Giới hạn vay nợ của công ty chứng khoán từ 15/02/2021

12/02/2021 10:42 AM

Từ ngày 15/02/2021, tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán không được vượt quá 05 lần.

Điều 26 Thông tư 121/TT-BTC năm 2021 quy định giới hạn vay nợ của công ty chứng khoán như sau:

- Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán không được vượt quá 05 lần (hiện hành, Khoản 1 Điều 42 Thông tư 210/2012/TT-BTC quy định tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán không được vượt quá 03 lần).

Giá trị tổng nợ theo quy định này không bao gồm các khoản sau đây:

+ Tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng;

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi;

+ Dự phòng trợ cấp mất việc làm;

+ Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư.

- Nợ ngắn hạn của công ty chứng khoán tối đa bằng tài sản ngắn hạn.

- Công ty chứng khoán chào bán trái phiếu thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và phải đảm bảo tuân thủ tỷ lệ theo quy định nêu trên.

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,219

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn