04 thủ tục thẩm định vị trí việc làm từ ngày 24/12/2020

25/12/2020 10:50 AM

Ngày 24/12/2020, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1121/QĐ-BNV công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

04 thủ tục hành chính về thẩm định vị trí việc làm

04 th tc hành chính v thm đnh v trí vic làm (Ảnh minh họa)

Theo đó, ban hành 04 thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ gồm:

- Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập (thủ tục hành chính cấp Trung ương):

(1) Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm;

(2) Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm.

- Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh (thủ tục hành chính cấp tỉnh):

(3) Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm;

(4) Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm.

Xem chi tiết nội dung 04 thủ tục thẩm định vị trí việc làm tại Quyết định 1121/QĐ-BNV ngày 24/12/2020.

Quyết định 1121/QĐ-BNV chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 24/12/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,776

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn