Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Từ 01/12/2020, bãi bỏ 02 Nghị định sau về quản lý, tuyển dụng công chức

02/12/2020 15:35 PM

Đây là nội dung tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Toàn văn Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng công chức

tuyển dụng công chức

Theo đó, kể từ ngày Nghị định 138 có hiệu lực (01/12/2020) thì bãi bỏ 03 văn bản sau (02 Nghị định và 01 Quyết định):

- Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

- Quyết định 27/2003/QĐ-TTg quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ngoài ra, bãi bỏ một phần các văn bản sau đây:

- Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Điều 11 Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,048

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn