Từ 01/01/2021, tính phí dịch vụ truyền hình trả tiền nếu doanh thu hơn 50 tỷ đồng

26/11/2020 15:33 PM

Thông tư 94/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

DV truyền hình

Dịch vụ truyền hình trả tiền (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Thông tư 307/2016/TT-BTC như sau:

Mức thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là 0,3% trên doanh thu tính phí từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền; trong đó:

+ Kể từ ngày 01/01/2020, doanh thu tính phí từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình là phần tổng doanh thu lớn hơn 50 tỷ đồng phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong năm dương lịch.

+ Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi, doanh thu tính phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là doanh thu phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong kỳ tính phí (không bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Hiện hành, Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định về điều này như sau:

Điều 4. Mức thu phí, lệ phí

1. Mức thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là 0,3% trên doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Doanh thu tính phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền quy định tại khoản này là tổng doanh thu phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong kỳ tính phí (không bao gồm thuế giá trị gia tăng)...

Thông tư 94/2020/TT-BTC  có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,999

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn