Cơ cấu nhân sự Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương

12/02/2020 13:46 PM

Ngày 02/01/2020, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 215-QĐ/TW năm 2020 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương

Theo đó, quy định Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương có các thành viên, gồm:

- Trưởng ban.

- Các phó trưởng ban:

+ 1 phó trưởng ban chuyên trách là bác sĩ giúp Trưởng ban trực tiếp điều hành công việc hằng ngày của Ban.

+ 1 phó trưởng ban kiêm nhiệm là Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phụ trách chính sách cán bộ.

+ 1 phó trưởng ban kiêm nhiệm là lãnh đạo Bộ Y tế.

- Các uỷ viên:

+ Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

+ Giám đốc các Bệnh viện: Trung ương Quân đội 108, Hữu Nghị, Thống Nhất.

+ Cục trưởng Cục Quản trị A, Văn phòng Trung ương Đảng.

+ Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

+ Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng.

+ Từ 2 đến 3 uỷ viên chuyên trách.

Bên cạnh đó, một số đơn vị trực thuộc được quy định bao gồm:

Văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương, do Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, nhân sự.

- Các hội đồng chuyên môn là tổ chức tư vấn, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, gồm:

+ Hội đồng Bảo vệ sức khoẻ cán bộ Trung ương.

+ Hội đồng Bảo vệ sức khoẻ cán bộ miền Bắc.

+ Hội đồng Bảo vệ sức khoẻ cán bộ miền Trung.

+ Hội đồng Bảo vệ sức khoẻ cán bộ miền Nam.

+ Hội đồng về Dự phòng, Nâng cao sức khoẻ, Điều dưỡng, Dinh dưỡng và thuốc Trung ương.

Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, nhân sự của các hội đồng chuyên môn sau khi thống nhất với các cơ quan có liên quan. Các thành viên hội đồng chuyên môn được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,223

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn