Bãi bỏ toàn bộ 111 văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng ban hành

07/01/2020 10:35 AM

Đây là nội dung tại Quyết định 01/2020/QĐ-TTg và Nghị định 05/2020/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); cụ thể như sau:

- Nghị định 05/2020  bãi bỏ toàn bộ 40 văn bản QPPL do Chính phủ ban hành; đơn cử như:

+ Nghị định 12-CP ngày 01/12/1992 ban hành Quy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta.

+ Nghị định 183-CP ngày 18/11/1994 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

+ Nghị định 81-CP ngày 23/11/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật.

+ Nghị định 20/2001/NĐ-CP ngày 17/5/2001 quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư.

+ Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam…

- Quyết định 01/2020/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ 71 văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành; đơn cử như:

+ Quyết định 10/TTg ngày 09/01/1993 về việc thu nợ thóc dự trữ quốc gia.

+ Quyết định 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 về mã số đối tượng nộp thuế.

+ Quyết định 137/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 về việc quản lý lương thực dự trữ quốc gia.

+ Quyết định 178/1998/QĐ-TTg ngày 19/9/1998 về hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với một số mặt hàng xuất khẩu...

Xem chi tiết tại Nghị định 05/2020/NĐ-CP và Quyết định 01/2020/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 03/01/2020).

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,002

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn