Chính thức bãi bỏ toàn bộ 36 Nghị định từ ngày 03/01/2020

06/01/2020 13:49 PM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 36 Nghị định do Chính phủ ban hành, đơn cử như:

- Nghị định 12-CP ngày 01/12/1992 ban hành Quy chế các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta;

- Nghị định 183-CP ngày 18/11/1994 hướng dẫn pháp lệnh cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

- Nghị định 81-CP ngày 23/11/1995 hướng dẫn Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật;

- Nghị định 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân các cấp.

- Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 về kiểm toán độc lập;

- Nghị định 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81-CP ngày 23/11/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật;

- Nghị định 74/2014/NĐ-CP ngày 23/7/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội;

- Nghị định 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014.

Nghị định 05/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 03/01/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,388

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn