Từ ngày 16/10/2019, điều chỉnh 01 quy trình về xác nhận sổ BHXH

15/10/2019 11:38 AM

BHXH TP.HCM ban hành Thông báo 2353/TB-BHXH ngày 11/10/2019 về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.

Thông báo 2353/TB-BHXH ngày 11/10/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, BHXH TP.HCM điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, như sau:

- Đối với quy trình giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, điều chỉnh 01 quy trình: Quy trình xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp (Quy trình 629).

- Đối với Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS), điều chỉnh 01 PGNHS như sau: PGNHS 629.

- Ngày áp dụng: BHXH TP.HCM thống nhất áp dụng Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ đề cập ở Mục 1 và Mục 2, kể từ ngày 16/10/2019.

- Tổ chức thực hiện:

+ Phòng Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm phối hợp với nhà cung cấp phần mềm tiếp nhận hồ sơ, để điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ nêu trên.

+ Các Phòng Nghiệp vụ có liên quan và BHXH quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện theo nội dung thông báo này.

+ Ban Biên tập trang thông tin điện tử BHXH TP.HCM cập nhật quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo quy định.

Xem chi tiết nội dung tại Thông báo 2353/TB-BHXH ngày 11/10/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,349

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn