Tháng 12/2018, tiến hành đánh giá, phân loại cán bộ, công chức

16/10/2018 11:56 AM

Theo quy định hiện hành, trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm tiến hành việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Phiếu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 2018

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định.

Việc thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 sẽ được thực hiện dựa trên các văn bản sau đây:

- Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

- Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

- Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV ngày 09/11/2017 về hợp nhất Nghị định 56/2015/NĐ-CP và 88/2017/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 36,413

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn