Điểm mới về thang, bảng lương; định mức LĐ có hiệu lực từ 01/11/2018

15/09/2018 07:41 AM

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP (ban hành vào ngày 13/9/2018) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương.

Toàn văn Nghị định 121/2018/NĐ-CP

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu toàn văn điểm mới của Nghị định này:

Một là, bổ sung vào Điều 8 về nguyên tắc xây dựng định mức lao động là: “Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc sau đây:”

Hai là, đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doang nghiệp.

Nghị định 121/2018/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 35,966

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn