Chế độ BHXH đối với cán bộ, công chức áp dụng từ ngày 01/7/2017

03/07/2017 16:54 PM

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 2696/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH sau đây đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động hưởng chế độ theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2017:

CÔNG VĂN 2696/BHXH-CSXH

- Chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe

- Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Chế độ hưu trí

- Chế độ tử tuất

 - Trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 2696/BHXH-CSXH ngày 29/6/2017.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 58,638

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn