Hướng dẫn thực hiện Mục lục ngân sách nhà nước mới nhất

26/06/2017 16:46 PM

Ngày 30/5/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7078/BTC-KBNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục ngân sách nhà nước với những nội dung chính sau:

CÔNG VĂN 7078/BTC-NSNN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỤC LỤC NSNN

- Hướng dẫn áp dụng Quyết định 33/2008/QĐ-BTCThông tư 324/2016/TT-BTC cho năm ngân sách 2017, 2018.

- Giải thích nội dung các Mã chương; Mã loại, khoản; Mã mục, tiểu mục; Mã nguồn ngân sách nhà nước; Mã cấp NSNN thuộc Mục lục  được quy định tại Thông tư 324/2016/TT-BTC .

- Hướng dẫn sử dụng Bảng chuyển đổi số 01/BCĐ và Bảng chuyển đổi số 02/BCĐ ban hành kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC .

- Phụ lục hướng dẫn hạch toán một số tiểu mục phí, lệ phí.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 44,332

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn