Cơ chế đặc thù của TP HCM có gì khác trước?

04/05/2017 08:08 AM

Thay vì mức 33%, tỷ lệ ngân sách TP HCM được giữ lại sẽ do Quốc hội quyết định, huy động vốn ngoài ngân sách cũng ít bị giới hạn hơn...

 

Cơ chế hiện hành*

Mong muốn của TP.HCM**

Cơ chế mới***

Tỷ lệ ngân sách giữ lại (trên tổng các khoản thi thuộc diện điều tiết với ngân sách TW)

33%, thực tế giảm về 23% từ năm 2011

33%, ổn định trong vòng 10 năm từ 2017

Tỷ lệ do Quốc hội quyết định, ổn định trong 05 năm

Bội chi ngân sách thành phố

Không quy định

 

Quốc hội quyết định hạn mức hàng năm, bội chi dùng cho các dự án công trung hạn

Mức dư nợ vay (gồm phát hành trái phiếu, vay lại từ Chính phủ…)

Không quy định tỷ lệ

 

Không vượt quá 70% thu ngân sách địa phương được hưởng

Thưởng và bổ sung có mục tiêu từ vượt thu ngân sách TW

Thưởng và bổ sung có mục tiêu từ vượt thu ngân sách TW

 

Bổ sung 70% tổng số tăng thu ngân sách TW , không vượt quá tổng số vượt thu của ngân sách TW

Thưởng 30% số vượt thu, không phụ thuộc vào thu ngân sách cả nước

Thưởng 30% số vượt thu, kèm theo điều kiện ngân sách TW năm đó cũng phải vượt thu số thưởng cho TP HCM

Bổ sung không quá 70% số tăng thu ngân sách TW, không vượt quá tổng số vượt thu của ngân sách TW

Quỹ dự trữ tài chính của Thành phố

Không quy định

 

Được phép tạm ứng từ quỹ (không quá 36 tháng) để đầu tư cho các cơ sở dự án hạ tầng chưa bố trí vốn đầu tư công trung hạn

Vốn hỗ trợ phát triển ODA và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Được ưu tiên bố trí vốn dự án ODA để đầu tư các dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, môi trường và phúc lợi công cộng

 

Được ưu tiên bố trí vốn dự án ODA và nguồn vốn ưu đãi để đầu tư các dự án hệ thống cơ sở hạ tầng

Huy động vốn ngoài ngân sách

Được huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, dư nợ vay không quá 150% tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo dự toán được Hội đồng nhân dân quyết hàng năm

 

Được vay lại vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Không giới hạn dư nợ vay nhưng Tp.HCM phải có kế hoạch vay bù đắp bội chi; bố trí tiền trả gốc lãi theo quy định.

Ghi chú:

*Theo Nghị định 124/2004/NĐ-CP61/2014/NĐ-CP

** Được lãnh đạo TP.HCM đề xuất tháng 11/2016

***Áp dụng từ tháng 6/2017 theo Nghị định 48/2017/NĐ-CP

Theo Nghị định 48/2017/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành, một loạt cơ chế tài chính sẽ được ưu tiên áp dụng cho TP HCM, trong đó có những điểm thay đổi so với chính sách thực thi với thành phố từ năm 2004 và 2014.

Theo VnExpress

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn