Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP: 62 biểu mẫu mới trong tố tụng hành chính

16/01/2017 17:11 PM

Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) vừa ban hành 62 biểu mẫu trong tố tụng hành chính kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017. Cụ thể như sau:

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP

- Đơn khởi kiện.

- Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện.

- Thông báo trả lại đơn khởi kiện.

- Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí.

- Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng.

- Thông báo về việc thụ lý vụ án.

- Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ.

- Biên bản đối thoại.

- Quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án.

- Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán).

- Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử).

- Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán).

- Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử).

- Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán).

- Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử).

- Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

- Quyết định đưa vụ án ra giải quyết sơ thẩm theo thủ tục rút gọn.

- Quyết định hoãn phiên toà.

- Quyết định tạm ngừng phiên tòa.

- Biên bản phiên toà sơ thẩm.

- Biên bản nghị án.

- Bản án hành chính sơ thẩm.

- Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định).

- Đơn kháng cáo.

- Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo.

- Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo.

- Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn.

- Thông báo trả lại đơn kháng cáo.

- Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn.

- Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn.

- Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

- Thông báo về việc kháng cáo.

- Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị).

- Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị).

- Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm.

- Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

- Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn.

- Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán).

- Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử).

- Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán).

- Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử).

- Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính.

- Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án.

- Quyết định hoãn phiên tòa hành chính phúc thẩm.

- Biên bản phiên tòa phúc thẩm.

- Bản án phúc thẩm.

- Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm.

- Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục GĐT.

- Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục GĐT.

- Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục GĐT.

- Thông báo giải quyết đơn đề nghị (thông báo, kiến nghị) xem xét theo thủ tục GĐT.

- Quyết định kháng nghị GĐT của Chánh án TANDTC.

- Quyết định kháng nghị GĐT của Chánh án TANDCC.

- Quyết định GĐT của Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

- Quyết định GĐT của Ủy ban Thẩm phán TANDCC.

- Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán).

- Quyết định buộc thi hành án hành chính.

- Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm).

- Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán).

- Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm).

- Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán).

- Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm).

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 24/02/2017.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,938

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn