Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC năm 2017

14/01/2017 09:04 AM

Ngày 28/12/2016, Chủ tịch hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam Phạm Sỹ Danh đã ký Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA về việc ban hành “Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính”.

Toàn văn Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA và Tài liệu hướng dẫn thực hiện

Báo cáo Tài chính

Theo đó, kèm theo các tài liệu hướng dẫn như sau:

(i) Hướng dẫn HSKTM-BCTC

(ii) AA-Phần đầu hồ sơ_Chi mục hồ sơ

(iii) A-Kế hoạch kiểm toán

(iv) B-Tổng hợp_Kết luận_Lập báo cáo

(v) C-Kiểm tra hệ thống KSNB

(vi) D-Kiểm tra chi tiết tài sản

(vii) E-Kiểm tra chi tiết nợ phải trả

(viii) F-Kiểm tra chi tiết nguồn vốn

(ix) G-Kiểm tra chi tiết BCKQKD

(x) H-Soát xét tổng hợp khác

Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế chương trình kiểm toán mẫu đã ban hành theo Quyết định 368/QĐ-VACPA ngày 23/12/2013 của Chủ tịch VACPA.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,159

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn