Bộ câu hỏi sát hạch hành nghề hoạt động xây dựng 2017

04/01/2017 15:04 PM

Bộ Xây dựng đã công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kèm theo Quyết định 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016.

Bộ câu hỏi sát hạch hành nghề hoạt động xây dựng 2017

Bộ câu hỏi trắc nghiệm là cơ sở để tạo lập đề sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề; theo đó, câu hỏi trong đề sát hạch được lựa chọn ngẫu nhiên từ Bộ câu hỏi trắc nghiệm phù hợp với lĩnh vực hoạt động xây dựng, hạng của chứng chỉ hành nghề.

Bộ xây dựng

Ảnh chụp một phần Bộ câu hỏi

Bộ câu hỏi trắc nghiệm này gồm có:

1. Câu hỏi về kiến thức pháp luật

- 98 câu hỏi chung về pháp luật xây dựng.

- Câu hỏi pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh vực:

+ 34 câu hỏi trong lĩnh vực khảo sát xây dựng.

+ 27 câu hỏi trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng.

+ 20 câu hỏi trong lĩnh vực thiết kế xây dựng.

+ 26 câu hỏi trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng.

+ 26 câu hỏi trong lĩnh vực kiểm định xây dựng.

+ 59 câu hỏi trong lĩnh vực định giá xây dựng.

2. Câu hỏi về kiến thức chuyên môn

- Lĩnh vực khảo sát xây dựng

+ 69 câu hỏi trong lĩnh vực khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn.

+ 60 câu hỏi trong lĩnh vực khảo sát địa hình

- Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng (125 câu hỏi)

- Lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình

+ 46 câu hỏi trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình

+ Thiết kế cấu trúc công trình: Công trình dân dụng và công nghiệp (61 câu hỏi); Công trình giao thông (273 câu hỏi); Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (31 câu hỏi).

+ 60 câu hỏi trong lĩnh vực thiết kế hệ thống điện - cơ điện công trình

+ 45 câu hỏi trong lĩnh vực thiết kế hệ thống cấp - thoát nước

+ 71 câu hỏi trong lĩnh vực thiết kế hệ thống thông gió - cấp thoát nhiệt

+ 61 câu hỏi trong lĩnh vực thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình xây dựng

- Lĩnh vực giám sát thi công công trình xây dựng

+ Giám sát công tác xây dựng công trình: Công trình dân dụng và công nghiệp (95 câu hỏi); Giám sát công trình giao thông (211 câu hỏi); Giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (45 câu hỏi).

+ 62 câu hỏi trong lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ

- Lĩnh vực kiểm định xây dựng

+ 19 câu hỏi trong lĩnh vực công trình dân dụng và công nghiệp

+ 199 câu hỏi trong lĩnh vực kiểm định công trình giao thông

+ 25 câu hỏi trong lĩnh vực kiểm định công trình nông nghiệp

- Lĩnh vực định giá xây dựng (61 câu hỏi)

- Lĩnh vực thiết kế, giám sát và kiểm định công trình hạ tầng kỹ thuật (90 câu hỏi)

Quyết định 1391/QĐ-BXD có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 22,823

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn